Alle berichten EQIN

OPLEIDING INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR (IWI)

9 October 2015

"NU MET NIL CERTIFICATIE EN INTEGRATIE VISUEEL LASINSPECTEUR".

Internationale lasnormen, zoals de NEN-EN-ISO 3834 en NEN-EN-ISO 14731 geven duidelijke voorschriften voor het kennisniveau van personeel dat te maken heeft met lasactiviteiten. Dat geldt dus niet alleen voor lassers en lascoördinatoren maar ook voor lasinspecteurs. De IWI opleidingen bieden toekomstige lasinspecteurs een gedegen basis om de kwaliteit van de gelaste constructie te bewaken.

Vooral de IWI-C opleiding bereidt de kandidaten voor op een brede kwaliteitscontrolefunctie. Een goed opgeleide inspecteur is bovendien een gelijkwaardige gesprekspartner voor gespecialiseerde NDT bedrijven. Wie in aanmerking wil komen voor de IWI-C opleiding zal een  IWT of IWE diploma moeten hebben, voor de IWI-S opleiding volstaat een IWS diploma.

De onderwerpen die tijdens de opleiding aanbod komen zijn o.a. mechanische testen, NDO testmethoden, kwaliteitszorg, management van inspectiefuncties en visuele lasinspectie. De theoretische en praktische opleiding wordt afgerond met een NIL en optioneel met een DNV examen. Tevens wordt een mondeling interview afgenomen. Na een positief behaald resultaat ontvangt u het IIW diploma/certificaat International Welding Inspector level S of C en indien van toepassing een DNV certificaat Visual welding Inspector for welded products level 2.

Sinds begin dit jaar kun je als lasinspecteur met een IWI diploma gecertificeerd worden door het NIL. Het NIL geeft hiermee gehoor aan een veelhorende wens vanuit de industrie. Diploma’s zijn onbeperkt geldig en gaan een leven lang mee, maar met een certificaat toon je aan dat je je vakbekwaamheid op peil houdt.  Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en moet iedere drie jaar worden vernieuwd.

Het NIL verstrekt de volgende certificaten voor lasinspecteurs;
- NIL Certified Welding Inspector (CWI) vereist IIW diploma IWI-B.
- NIL Certified Senior Welding Inspector (CSWI) vereist IIW diploma IWI-S.
- NIL Certified Comprehensive  Welding Inspector (CCWI) vereist IIW diploma IWI-C.

Hiermee is de weg ingezet naar internationale erkenning van de IWI opleidingen (DNV OS-F101, Norsok M-101 en EEMUA 158) maar zal in de toekomst meer vorm moeten gaan krijgen.

Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u terecht bij onze opleidingsadviseurs, te bereiken via  tel. +31 (0)181 29 09 33.

Start opleiding
Onze opleiding tot International Welding Inspector gaat binnenkort weer van start. Op 26 november in het trainingscentrum in Leiderdorp en op 26 november op onze locatie in Weert.